این سرویس نرم افزار Rvskin که مکمل کنترل پنل cPanel / WHM بوده، امکانات بسیاری را به کنترل پنل کاربران افزوده که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود : 1- امکان استفاده از 15 نوع مختلف چهره جهت کنترل پنل کاربران که در هر لحظه میتوانند آنرا با توجه به سلیقه خود

بیشتر